top of page

Cabinet bilingue Français Roumain

flag-160361_640.png

 

 

Maître Raluca LALESCU-CHANTEAU a passé son enfance en Roumanie, où elle est née. Le roumain est sa langue maternelle. Arrivée en France lors de la chute du communisme elle a repris des études juridiques à l'Université d'Avignon, puis de Montpellier et obtenu le titre d’avocat en France, au CRFPA de Nîmes. C’est pourquoi, Maître Raluca LALESCU-CHANTEAU est capable d’aider les ressortissants roumains résident en France dans la compréhension et l’appréhension des différents contrats, de les informer sur les dispositions légales en vigueur et des procédures amiables ou judiciaires envisageables en cas de litige. Les ressortissants roumains peuvent ainsi bénéficier d’explications et conseils dans leur langue maternelle, évitant ainsi tout défaut de maîtrise des différentes subtilités linguistiques propres au vocabulaire juridique susceptible de les induire en erreur.

Maestrul Raluca LALESCU-CHANTEAU și-a petrecut copilăria în România, unde s-a născut. Limba română este limba ei maternă. Ajunsă în Franța la căderea comunismului,  a  făcut toate studiile sale juridice la Universitatea din Avignon și Montpellier, obținând titlul de avocat în Franța, la Centrul Regional de Formare a Avocaților din Nîmes. De aceea, Maestrul Raluca LALESCU-CHANTEAU este capabilă să ajute resortisanții români aflați în Franța să înțeleagă deplin sensul clauzelor prezente în diferitele tipuri de contracte înainte de a se angaja, posibilitățile oferite în procesul de negociere, să îi informeze de dispozițiile legale în vigoare și procedurile amiabile sau judiciare posibile în cazul diferitelor litigii survenite pe teritoriul Franței.Cetățenii de origine română pot beneficia de explicații și sfaturi în limba lor maternă, evitând astfel orice lipsă de control asupra diferitelor subtilități lingvistice specifice vocabularului legal care ar putea să îi inducă în eroare.

Legal advice service concept with lawyer
flag-160361_640.png
bottom of page